DOELSTELLINGEN

Scope 1 en 2 doelstellingen
Wilbert Methorst Holding B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2019 15% minder CO2 uitstoten
Scope 1 doelstelling
Wilbert Methorst Holding B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2019 15% minder CO2 uitstoten
Scope 2 doelstelling
Wilbert Methorst Holding B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2019 100% minder CO2 uitstoten

MAATREGELEN:

 • Machines zijn in kaart gebracht verdieping is mogelijk door monitoren verbruik
 • Volledig monitoren maatregellijst 2020 (zijn verbeteringen mogelijk)
 • Inkoop energie neutrale producten en diensten
 • Onderzoek naar vervangende brandstof zoals HVO (hernieuwde brandstof)
 • Door training, onderhoud, gedragsmodificatie en investeringen
 • Bewustwording m.b.t. gebruik van fossiele brandstoffen
 • Passend onderhoud en monitoren materieel en controle bandenspanning (maandelijks?)
 • “Investeren in bewustwording
 • Investeren in duurzamere inkoop
 • Tegengaan stationair draaien”
 • Verminderen rolweerstand motor gedreven voertuigen
 • Inkoop groene stroom (EU opgewekte)
 • Zelf energie opwekken zonnepanelen (uitbreiding mogelijkheden onderzoeken)
 • Vervangen oude apparatuur (Pc ,printer e.z.v.)
 • Controle bandenspanning
 • Het nieuwe stallen/ Het nieuwe rijden
 • Carpoolen waar mogelijk
 • Monitoren inzet zuinigere E motoren naar KW/h
 • Bewustwording m.b.t. gebruik elektriciteit
 • Reisafstand meewegen in selectieprocedure voor onderaannemers
 • >25% van de verwarmde bedrijfshallen heeft infraroodverwarming.
 • >50% van de verlichting van bedrijventerreinen bestaat uit LED-verlichting.
 • Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met energielabel B of beter.
 • Toepassing brandstofmanagementsysteem met registratie van rijgedrag en directe terugkoppeling aan chauffeur
 • Fietsplan elektrische fietsen kunnen inzetten voor de medewerkers
 • Synergie medewerkers: bedrijfswagens voorzien van twee medewerkers in plaats van ieder 1

CO2 prestatieladder - footprint 2019

CO2 prestatieladder - Footprint 2020

SECTOR, – EN/OF KETENINITIATIEF: HVO in de REGIO

Naam initiatief: HVO in de Regio!

De doelstelling van het initiatief is:

Het realiseren van een tankstation in de regio voor het afnemen van HVO

Activiteiten van het initiatief die gerelateerd kunnen worden aan deze doelstellingen:

 • Bewerkstellingen van een intensivering van de contacten tussen de ondernemers onderling en het bieden van een platform voor de profilering van de bedrijven.
 • Kennisdelen, netwerken, zijn enkele voorbeelden om het contact tussen de bedrijven te intensiveren
 • Informatievoorziening onderling stimuleren.
 • Bedrijven kunnen collectieve voordeel verwachten door zo tegen een gunstiger tarief HVO te tanken.
 • Onderhouden van een goede relatie met andere lokale organisaties. Dit kan zorgdragen voor een positieve bijdrage aan het ondernemersklimaat en het bedrijfsresultaat.
 • Verbeteren van de communicatie met de gemeente.
 • De ondernemersvereniging kan de belangen van de betrokken organisaties mee behartigen.

De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat Methorst informatie omtrent het toepassen, gezamenlijk inkopen van HVO-brandstoffen bespreekbaar wil maken.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), willen wij de overstap maken naar schone/ groene brandstof, met als doel om de CO₂ uitstoot te verminderen. Graag willen wij tijdens de eerstvolgende bijeenkomst met jullie van gedachten wisselen over schone/groene brandstoffen.

Aan de huidige fossiele diesels wordt steeds meer FAME (Fatty-Acid-Methyl-Ester) toegevoegd. Dit is een toegestane toevoeging aan de diesel om de CO₂ uitstoot te verminderen (doelstelling van de Europese Lidstaten). Echter hebben deze toevoegingen ook nadelen. In de winter is er kans op vuildeeltjes (vlokken) in de tank bij lage temperaturen. Door vochtaantrekking is er kans op algengroei. Hierdoor verstoppen de filters en veroorzaakt deze (FAME)diesel uiteindelijk slijtage aan de motor.

De groene diesels (HVO/ Blauwe diesel) hebben deze nadelen niet. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is een nieuw type dieselbrandstof. Het wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een fossielvrije én hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel én een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 89%. Daarnaast bestaat er ook de GTL diesel (Gas To Liquid, van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Deze dieselsoort heeft een CO₂ reductie van maximaal 5%.

Wij zijn benieuwd of er leden zijn die al schone/groene diesel gebruiken en wat de ervaringen daarmee zijn en of er wellicht draagvlak is voor gezamenlijke inkoop van schone/ groene diesel. Dit met als resultaat een verduurzaming van de ondernemers binnen de regio Woudenberg.

Voordelen van een HVO diesel

HVO Diesel is een typische biobrandstof die als grootste voordeel heeft dat bij gebruik er minder stoffen uitgestoten worden. In de eerste plaats kan er een enorme CO2 emissie verlaging geclaimd worden. Afhankelijk van de mengverhouding kan deze variëren van 10-90%.

Tweede besparing is op het gebied van fijnstof of PMx. Hier kan, afhankelijk van de mengverhouding en type motor, een besparing van 10-34% gerealiseerd worden met deze renewable diesel.

Het derde grote voordeel is op het gebied van stikstofuitstoot. Stikstof kan, weer afhankelijk van de mengverhouding, teruggebracht worden met 5-37%.

Het vierde grote (milieu)voordeel is op het gebied van zwavel en aromaten. Hier kunnen besparingen gerealiseerd worden van 50% of meer. Dit is afhankelijk van de mengverhouding.

Energiewaarde en verbruik: Volgens leveranciers is de energiewaarde van een liter HVO diesel iets lager dan conventionele diesel, maar door het hoge cetaangetal wordt de beschikbare energie procentueel veel beter benut en is het gebruik vrijwel gelijk.  De dieselmotor loopt op blauwe diesel stiller dan op fossiel Diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrandt de blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.

Voor meer informatie over de CO2 -prestatieladder verwijzen wij u graag door naar de website van SKAO.

WAAR WERKEN WIJ VOOR